نتیجه ای یافت نشد!
نتیجه ای یافت نشد!

مكانيزم صندلي هاي اداري

 

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي ?وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي 

مقدمه

مكانيزم صندلي، يكي از پيچيده ترين قطعات هر صندلي اداري است كه از يك طرف، جك گازي درون آن نصب شده و از طرف ديگر، نشيمن به مكانيزم بسته مي شود و بدين ترتيب امكان فعال سازي حركت عمودي نشيمن توسط جك گازي و همچنين بسته به نوع مكانيزم، امكانحركت زاويه اي نشيمن و زاويه پشتي نسبت به نشيمن فراهم مي شود. مكانيزم را ميتوان نوعي شاسي براي صندلي اداري در نظر گرفت.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

اجزاء تشكيل دهنده يك مكانيزم

 

مكانيزم هاي رايج، معمولا از قطعات و اجزاء زير تشكيل شده اند:

1- محل نصب جك گازي: مهم ترين وظيفه يك مكانيزم، فراهم كردن امكان اتصال جك گازي به نشيمن است، به طوري كه حركت عمودي و گردشي نشيمن توسط جك گازي تضمين شود. از يك طرف جك گازي در محل خود روي مكانيزم نصب مي شود و از طرف ديگر، نشيمن به مكانيزم بسته مي شود و بدين ترتيب، ارتباط بين جك و نشيمن برقرار مي شود

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

2- شيارهاي نصب نشيمن: به عنوان شاسي صندلي، مكانيزم مي بايست شيارهايي براي مونتاژ و نصب نشيمن – معمولا بوسيله پيچ و خار – داشته باشد. اين شيارها، معمولا به شكل سوراخ لوبيايي شكل هستند و فاصله مركز تا مركز آنها در انواع مختلف مكانيزم ممكن ا ست متفاوت باشد. در انتخاب نوع مكانيزم، حتما بايد به اين ابعاد و فاصله سوراخ هاي نشيمن توجه شود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

3- اهرم تحريك جك گازي: اين اهرم امكان تحريك ضامن جك گازي و تنظيم ارتفاع صندلي توسط شخص را فراهم مي آورد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

4- اهرم قفل مكانيزم: اهرم قفل وظيفه دارد قفل مكانيزم را فعال يا غيرفعال كند، به صورتي كه حركت زاويه اي نشيمن نسبت به افق تحت كنترل باشد. بسته به نوع قفل (دستي، خودكار يا كلاچي) عملكرد و اجزاء اهرم قفل متفاوت است. همچنين، اين اهرم مي تواند به صورت جداگانه تعبيه شده و يا در مدل¬هاي ساده، همان اهرم تحريك جك گازي باشد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

5- استكاني: درون استكاني معمولا يك فنر قرار دارد كه با حركت استكاني مي توان سختي (نيروي پيش فشار فنر) را تنظيم كرد. اين فنر وظيفه تنظيم روان بودن و يا سختي حركت پشتي صندلي را بر عهده دارد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

6- اهرم تنظيم فنر: در بعضي از مكانيزم ها به جاي استكاني، از اهرم مجزايي براي تنظيم سختي فنر استفاده مي شود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

7- براكت: اين قطعه ويژه مكانيزم هاي سينكرون مي باشد و پشتي صندلي به آن متصل مي شود. اين قطعه، يكي از وجوه اصلي تمايز بين مكانيزم هاي تيلت و سينك است. معمولا پشتي توسط يك قطعه رابط به براكت بسته مي شود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

تقسيم بندي مكانيزم ها

مكانيزم ها را مي توان از دو منظر تقسيم بندي كرد:

- از نظر نوع قفل

- از نظر تيلت و سينكرون بودن

انواع قفل مكانيزم

تعريف قفل مكانيزم: منظور از قفل مكانيزم، روش يا سيستمي است كه بوسيله آن، محور دوران مكانيزم در موقعيت خود قفل شده و زاويه نشيمن نسبت به افق ثابت مي شود. بسته به نوع قفل، مكانيزم ها مي توانند تنها در يك زاويه، چند زاويه مشخص و يا در هر زاويه دلخواهيقفل شوند.

قفل دستي

وضعيت قفل: تنها در يك وضعيت

در اين نوع قفل، مكانيزم تنها در يك زاويه - اكثرا حالت عمودي يا اوليه پشتي - قفل مي شود. چرا كه تنها يك شيار براي جاسازي اهرم تعبيه شده است و مكانيزم، تنها وقتي كه اهرم آن به صورت دستي درون اين شيار جا رود، قفل مي شود.

اين نوع مكانيزم ها، تنها يك اهرم دارند. حركت دورانييا عمودي اهرم، باعث تحريك ضامن جك گازي شده و حركت عمودي صندلي را ميسر مي سازد. حركت افقي اهرم درون شيار تعبيه شده، مربوط به قفل زاويه مكانيزم است. به اين صورت كه با كشيدن اهرم به سمت خارج، مكانيزم آزاد شده و امكان دوران نشيمن و پشتي فراهم مي شود. در صورتي كه اهرم دوباره درون شيار تعبيه شده جا رود، مكانيزم قفل مي شود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

در برخي از انواع قفل هاي دستي، ممكن است بيش از يك شيار براي جاسازي اهرم وجود داشته باشد. با اين وجود به دليل اينكه اهرم بايد به صورت دستي درون هر موقعيت جاسازي شود، اين دسته از مكانيزم ها نيز در رده مكانيزم هاي دستي قرار مي گيرند.

وجه شناسايي:

- مكانيزم هاي تك اهرمه، به صورتي كه در وجه مقابل اهرم روي مكانيزم، يك شيار تعبيه شده است و انتهاي اهرم در حالت قفل، از اين شيار خارج مي شود.

- امتحان زواياي صندلي: روي صندلي نشسته و زوايايي و حالاتي كه مكانيزم در آنها قفل مي شود را بررسي كنيد. در صورتي كه صندلي تنها در يك وضعيت قفل شود، مكانيزم از نوع قفل دستي است.

قفل خودكار

وضعيت قفل: در دو يا چند وضعيت مشخص

اين نوع مكانيزم ها در دو نوع تك اهرم و دو اهرم موجود هستند. در اين نوع قفل، انتهاي اهرم قفل زوايه مكانيزم، به يك فنر و ضامن متصل است. با تحريك اهرم قفل، مكانيزم آزاد شده و زاويه نشيمن قابل تغيير خواهد بود. تحريك اهرم ميتواند به صورت حركت افقي يا دوراني (در مكانيزم هاي دو اهرمي) باشد. در صورت تحريك مجدد اهرم براي قفل شدن زاويه، فنر و ضامن تحريك شده و ضامن درون يكي از شيارهاي تعبيه شده روي بدنه مكانيزم جا مي رود و مكانيزم قفل مي شود. در اين حالت، براي اين كه ضامن درون شيار به خوبي جا رود، مكانيزم حركت جزئي انجام مي دهد. معمولا چندين شيار براي ضامن تعبيه مي شود و مكانيزم مي تواند در چندين زاويه قفل شود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

وجه شناسايي:

- مكانيزم هاي تك اهرمي يا دو اهرمي. در صورتي كه مكانيزم دو اهرمي باشد و كلاچي نباشد، حتما از نوع قفل خودكار است. در صورتي كه مكانيزم تك اهرمي باشد و در صورتي كه در وجه مقابل اهرم، روي مكانيزم شياري براي خروج سر اهرم تعبيه نشده باشد، مكانيزم از نوع قفل خودكار است.

- امتحان زواياي صندلي: روي صندلي نشسته و زوايايي و حالاتي كه مكانيزم در آنها قفل مي شود را بررسي كنيد. در صورتي كه صندلي در چند زاويه خاص قفل شود، به صورتي كه بعد از تغيير زاويه نشيمن، حركت اندكي داشته و در آن وضعيت ثابت شود، مكانيزم از نوع قفل خودكار است.

قفل كلاچي

وضعيت قفل: در هر وضعيت دلخواه

ساختار اين نوع مكانيزم ها، كاملا با مكانيزم هاي قفل دستي و قفل خودكار متفاوت است. در اين نوع قفل، يك سري صفحه موازي وجود دارند كه مانند كلاچ عمل مي كنند و حركت زاويه اي مكانيزم حول محور دوران را كنترل مي كنند. مزيت اصلي اين مكانيزم ها، قابليت قفل شدن زاويه پشتي، در هر وضعيت دلخواه است. اين مكانيزم ها، معمولا دو يا سه اهرمه هستند.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

وجه شناسايي:

- مكانيزم دو يا سه اهرمه، كه كلاچ در زير مكانيزم مشهود باشد.

- امتحان زواياي صندلي: روي صندلي نشسته و زوايايي و حالاتي كه مكانيزم در آنها قفل مي شود را بررسي كنيد. در صورتي كه صندلي در هر زوايه دلخواه قفل شد، مكانيزم از نوع قفل كلاچي است.

- برگشت پشتي صندلي: به دليل اينكه همواره فنر كلاچ نيرويي به سمت جلوي صندلي اعمال مي كند، در صورتي كه قفل آزاد شود و مانعي روي صندلي نباشد، در مكانيزم هاي كلاچي تيلت پشتي به جلو پرتاب مي شود.

مكانيزم هاي تيلت و سينك

در اين دسته بندي، مكانيزم ها از نقطه نظر تيلت (Tilt) يا سينكرون (Synchronic) بودن دسته بندي مي شوند. همان طور كه اشاره شد، تيلت يا سينك بودن يك مكانيزم مستقل از نوع قفل آن است. با اين وجود، ممكن است درصد تيلت و سنيك بودن در انواع مختلف قفل مختلف باشد.

تعريف مكانيزم تيلت (Tilt):

مكانيزم تيلت، كه به مكانيزم بدون براكت و يا بدون تسمه نيز شناخته مي شود، مكانيزمي است كه در آن زاويه پشتي و نشيمن نسبت به يكديگر ثابت است. در صورتي كه قفل مكانيزم آزاد شود و نشمين نسبت به افق دوران كند، پشتي نيز به همان اندازه دوران مي كند.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

تعريف مكانيزم سينك (Sync):

مكانيزم سينك، كه به مكانيزم براكت دار و يا تسمه دار نيز شناخته مي شود، مكانيزمي است كه در آن زاويه پشتي و نشيمن نسبت به يكديگر متغير است. در صورتي كه قفل مكانيزم آزاد شود و نشيمن نسبت به افق دوران كند، پشتي الزاما به همان اندازه دوران نمي كند و مي تواند زاويه اي جديد نسبت به نشمين داشته باشد. اين قابليت امكان تنظيم پشتي صندلي، براي حالت مختلف بدن انسان را فراهم مي آورد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

يكي از تفاوت هاي اصلي مكانيزم¬هاي سينك و تيلت، وجود قطعه براكت است كه پشتي به آن متصل مي شود. قطعه براكت، قطعه ايست كه مي توان بوسيله آن، پشتي را به صورت مستقل از نشيمن، به مكانيزم متصل نمود و امكان آزادي حركت پشتي نسبت به نشيمن را فراهم مي آورد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي
وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

وجه شناسايي تيلت و سينك بودن

اصلي ترين وجه تمايز مكانيزم هاي سينك از تيتل، مستقل بودن حركت پشتي از نشيمن است. در صورت مشاهده هرگونه اتصال يا سيستمي كه حركت پشتي را از نشيمن مستقل نمايد، مي توان نتيجه گرفت كه مكانيزم از نوع سينك است.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

در صورت اتصال و يك پارچه بودن كامل پشتي و نشيمن، مكانيزم از نوع تيلت خواهد بود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

درصورتي كه دسته هاي صندلي هم به نشيمن متصل باشند و هم به پشتي، نتيجتا مكانيزم از نوع تيلت خواهد بود.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

در صورتي كه مكانيزم داراي براكت يا قطعه اتصال پشتي باشد، مكانيزم از نوع سينك است.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

بررسي صندلي: با آزاد كردن قفل مكانيزم و بررسي زواياي پشتي و نشيمن، مي توان به نوع سينك يا تيلت بودن مكانيزم پي برد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

انواع مكانيزم هاي معروف

مكانيزم زانويي(Knee)

اين مكانيزم بيشتر براي صندلي هاي مديريتي و سنگين استفاده مي شود. مكانيزم هاي زانويي هم در نوع سينك و هم در نوع تيلت موجود اند. عمده قفل مورد استفاده در آنها، قفل خودكار است.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

وجه برتري اصلي اين نوع مكانيزم نسبت به ساير مكانيزم ها، فاصله داشتن محور دوران نسبت به محل تحمل بار است. در ساير مكانيزم ها، فاصله بسيار كمي بين محور دوران نشيمن تا نقطه تحمل بار (محل نصب جك گازي) وجود دارد، اما در مكانيزم هاي زانويي، فاصله نسبتا زيادي بين محور دوران و محل نصب جك وجود دارد. اين امر باعث مي شود درصندلي-هاي مديريتي، كه سنگين و بزرگ هستند، دوران راحت تر و نشستن مطلوب تر باشد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي
وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

مكانيزم L

اين نوع مكانيزم بيشتر براي صندلي هاي صنعتي، آزمايشگاهي و كارشناسي استفاده مي شود. از نكات اين مكانيزم اين است كه به دليل ساختار ويژه آن، مي توان آن را هميشه مكانيزم سينك در نظر گرفت. همچنين، اين مكانيزم ها مي توانند درجات آزادي زيادي را فراهم كنند.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي

مكانيزم هاي L، داراي تنوع بسيار زيادي هستند و به دليل داشت تسمه پشتي، مي توانند اهرم و بعضا استكاني اضافه براي كنترل قسم پشت داشته باشند.

اسلايدر

اسلايدر قطعه اي است كه مي تواند به صورت مجزا برروي مكانيزم نصب شود و يا به همراه خود مكانيزم عرضه شود. وظيفه اصلي اسلايدر، حركت افقي نشيمن است به صورتي كه باعث مي شود نشيمن در راستاي جلو و عقب بلغزد.

وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي وين ورد,winworld,جك,قطعات,صندلي,واردات,صادرات, جك گازي